De deelgebieden van Landgoed Voorlei

Eenheid in diversiteit

Landgoed Voorlei is een gebied van ongeveer dertig hectare. Toekomstige bewoners zullen in één van de negen deelgebieden wonen. Er is voor elk wat wils: van compacte appartementen in gezellige hofjes, tot losstaande woningen met weids uitzicht.

Ontdek de deelgebieden

Duik in het plan door op één van de deelgebieden te klikken, of scroll naar beneden.

Ontdek de deelgebieden
Het Lint De Boomgaard Het Carré Huizen aan de vijver De Pauwentuin Lijtweg Vlietzicht Het Entreegebied Duivenhof

Het Lint

Aan Het Lint liggen woningen die refereren naar de voormalige boerderijen die op het Landgoed gestaan hebben.

lees verder

De Boomgaard

Een gebied met een landschappelijke inrichting, met laanbeplanting, hagen, heggen en houtwallen.

Lees verder

Het Carré

Het kloppend hart van Landgoed Voorlei, dat is het Carré.

Lees verder

Huizen aan de vijver

Een statige spiegelvijver met drie kleinschalige woongebouwen.

lees verder

De Pauwentuin

Het gebied kenmerkt zich door een ‘landhuis’ en de relatie met de romantische Vlindervijver.

lees verder

Lijtweg

Hoeves met stallen tussen de elzen en het fluitekruid.

lees verder

Vlietzicht

Vlietzicht wordt herbouwd, met uitzicht op een open weide en vijver.

lees verder

Het Entreegebied

De entree van het Landgoed wordt in ere hersteld. Wie vanuit de Veursestraatweg straks het erfgoed opwandelt, loopt binnen langs een ruim opgezet gazon met aan weerszijden drie rijen lindes. 

lees verder

Duivenhof

Een omsloten enclave in een open en groen park, dat is Duivenhof. 

lees verder

Het Entreegebied

Herstel van de toegangsweg met monumentale linden

De entree van het Landgoed wordt in ere hersteld. Wie vanuit de Veursestraatweg straks het erfgoed opwandelt, loopt binnen langs een ruim opgezet gazon met aan weerszijden drie rijen lindes. Door de aanplant van bomen, struiken en planten en achterstallig onderhoud in de voorbije jaren, raakte de statige, formele entree – zoals we die kennen van landgoederen en buitenplaatsen in de omgeving – uit zicht. De monumentale bomen op de centrale bomenweide blijven zoveel mogelijk behouden, maar met een paar ingrepen komt de grandeur van vroeger tijden weer terug. De bestaande poortgebouwen aan weerszijden van de entree en de twee wachterswoningen, horen ook in de nieuwe plannen bij het landgoed.

Duivenhof

Wonen rondom een hofje, naast de monumentale kerk

De naam van dit deelgebied verwijst naar de duif; vroeger een vogel waar de adel erg aan hechtte. Althans, aan de mest die duiven produceerden. Die was exclusief voor de adel en zij gebruikten de mest voor hun eigen moestuinen. Duivenhof is gebouwd rond een centraal gelegen en weelderig groen hof, waar de bewoners gezamenlijk gebruik van maken. Een oprijlaan met kersenbomen begeleidt de entree naar het centrale hof vanaf het Lindencarré. Verschillende gekaderde doorzichten verankeren Duivenhof in het Landgoed en sluiten aan op de wandelpaden.

Zorgcentrum en daghoreca in de kerk

De ‘Hulp en Heil’ Kerk is gemeentelijk monument en wordt dus behouden; hier komt een eerstelijns zorgcentrum. In de voorruimte van de kerk komt daghoreca met een zomers terras. Achter de kerk wordt een kleinschalig verpleeghuis gebouwd met 46 zorgplekken die zijn entree deelt met het zorgcentrum aan de zijde van de Van Ruytenburglaan.  

Vlietzicht

Wonen met uitzicht op een open weide en vijver

De historie van het landgoed heeft een sterke link met het zicht op de Vliet. Het oude gebouw is helaas technisch gezien te slecht om te behouden en daarom verschijnt er een nieuw Vlietzicht, geïnspireerd op het bestaande gebouw. Ook de oriëntatie richting de Vliet blijft behouden. De terrassen zijn opgetild en hebben uitzicht over de weide en de vijver, richting de Vliet. Het uitzicht over de open weide en vijver wordt in de nieuwe situatie gekaderd door bosschages aan weerszijden. Het landschap werkt zo als een trechter en trekt de aandacht naar het gebouw.

Ensemble van oud en nieuw

Het Vlietzicht-gebouw wordt gecomplementeerd door de toevoeging van twee nieuwe gebouwen aan de achterzijde van het bestaande Vlietzicht. Deze gebouwen vormen een samenhangend ensemble met een gemeenschappelijk binnengebied, waaraan de toegangen van de woningen gesitueerd zijn en waar men kan parkeren.

Het Carré

Een ‘dorp’ als het kloppende hart van Landgoed Voorlei

Het kloppend hart van Landgoed Voorlei, dat is het Carré. De oorspronkelijke, symmetrische opzet van de bestaande gebouwen wordt doorgezet in de opzet van verschillende hofjes, verbonden door steegjes en doorzichten. Ook het Carré bouwt voort op de geschiedenis van het landgoed. Enerzijds door bestaande gebouwen te handhaven en anderzijds door de monumentale opzet van het silhouet te respecteren en te versterken.

Groene hofjes met openbare wandelroutes

De beleving van het Carré – vanaf het Lindencarré – wordt gekenmerkt door een relatief gesloten karakter. Bij het betreden van die besloten binnenwereld, openbaart zich de intimiteit van een sequentie aan groene hofjes. Openbare wandelroutes leiden door autoluwe hoven met weelderige tuinen en verbinden het Carré met het omliggende landschap. De collectieve binnentuinen vormen een vanzelfsprekende uitloop van de woningen. Het Carré voelt aan als een klein dorp. Naast de groene hoven zijn de steegjes en straatjes bekleed met geveltuintjes en klimplanten.

De Pauwentuin

Een ‘landhuis’ met zicht op het water

De pauw staat voor schoonheid en betovering. De exotische, oogverblindende vogelsoort hoort traditioneel thuis op landgoederen. De Pauwentuin wordt gekenmerkt door een ‘landhuis’ met een aantal exclusieve appartementen, gelegen tussen het Lindencarré en een bestaande houtwal. Het gebied kenmerkt zich vooral door de relatie met de romantische Vlindervijver. De vijver en het gebouw spelen op elkaar in en versterken elkaar.

Sprookjesachtige vijver met volop oeverbeplanting

De bosvijver lijkt optisch oneindig, door de zachte vormen die steeds lijken te verdwijnen tussen een weelderigheid aan bomen, struiken en planten. De vijver ligt deels genesteld in de bestaande groene houtwal. Een rijke variatie aan oeverbeplanting met overhangende bomen, slingerende wandelpaden die bewoners en bezoekers over een romantische brug leiden, vormen het decor van dit deelgebied.

De Boomgaard

Wonen op een erf tussen de fruitbomen

Een landgoed heeft historisch gezien een sterke connotatie met agrarische bedrijvigheid. De productie van diverse goederen, grondstoffen en voedsel hoort oorspronkelijk bij het landgoed. De Boomgaard is daarvan een typisch voorbeeld. We bevinden ons hier op het noordwestelijke deel van het plangebied. Een gebied met een landschappelijke inrichting, met laanbeplanting, hagen, heggen en houtwallen. Die karakteristieke erfbeplanting is kenmerkend voor dit deel van het Landgoed.

Collectief groenonderhoud

De gevarieerde, grote boomgaard zorgt voor samenhang. Een aantal van de woningen krijgen het karakter van ‘woonschuren’ die direct grenzen aan het collectieve groen van de boomgaard. Centrale ‘erfjes’ zorgen voor ontmoeting. Parkeren kan hier in de ‘parkeerschuren’, die in ontwerp aansluiten bij het totale beeld. Dit deelgebied zal bewoners met groene vingers aantrekken. Het collectieve groenonderhoud zorgt voor saamhorigheid. De boomgaard is publiek toegankelijk, maar de paden worden zodanig gesitueerd, dat de privacy van de woningen gerespecteerd wordt.

Het Lint

Boerderijen gelegen aan een landschappelijke laan

Aan Het Lint liggen de woningen die refereren naar de voormalige boerderijen die op het Landgoed gestaan hebben, zoals bijvoorbeeld de boerderij van boer Herbert die hier stond en die in de jaren zeventig is gesloopt. Boerderijen zijn onlosmakelijk met landgoederen verbonden. De laan wordt landschappelijk, met laanbeplanting en kort gemaaid gras, en is de verbinding met de nog te ontwikkelen woonwijk Noorthey en het daar achtergelegen Duivenvoorde. Ook verbindt het landschappelijke laantje Landgoed Voorlei met Leidschendam en het landschap, met een nieuw aan te leggen fietsbrug richting de Graaf Adolflaan.

Landschap met hagen, heggen en houtwallen

De kavelgrenzen worden gemarkeerd door hagen aan de voorzijde van de woningen en door heggen of houtwallen aan de achterzijde van de woningen. Er wordt geparkeerd tussen de bomen langs de weg. De woningen aan de zuidzijde van dit lint vormen de voorhuizen van de boerenerven erachter. De woningen ten noorden van dit lint zijn rianter en hun achtertuinen grenzen aan een bestaande houtwal.

Huizen aan de Vijver

Statige spiegelvijver met drie kleinschalige woongebouwen

In deze groene tuinkamer draait alles om de statige spiegelvijver, omringd door een strak gemaaid gazon. Met aan de kop van de vijver drie fiere woongebouwen die in de vijver weerspiegelen, samen met de oude bomen en Hollandse luchten. Dit deelgebied, ten zuidwesten van het Carré, wordt omsloten door een robuuste bosrand en het Lindencarré. Behoud van bestaande bomen breekt de rechtlijnigheid van de langgerekte vijver. Dit decor inspireert bezoekers en bewoners tot flaneren. De drie woongebouwen zijn subtiel ten opzichte van elkaar verschoven om zicht en zon toe te laten en de kleinschaligheid te benadrukken.

De Lijtweg

Hoeves met stallen tussen de elzen en het fluitenkruid

De Lijtweg vormt een vervolg van de Frekeweg die Landgoed Voorlei doorkruist als een recreatieve verbinding. Hier bepalen scheefstaande elzen in allerlei formaten en fluitenkruid het landschappelijke beeld. Tussen de twee hoeves ligt een gedeeld erf en een gedeelde oprijlaan met een karrespoor onder een nieuw aan te planten laan. De hoeves zijn zo ontworpen dat de private buitenruimtes aan de binnenkant liggen. Ook de stallen, garages en leefruimtes maken hier deel van uit. Deze twee exclusieve woningen liggen op een ruim eigen erf en zijn daardoor ideaal voor paardenliefhebbers.