Zaterdag 24 oktober vond de digitale informatiebijeenkomst over de plannen voor Schakenbosch plaats. Graag hadden wij omwonenden en geïnteresseerden met een warme kop koffie en koeken ontvangen in de kerk op Schakenbosch. Door de realiteit van vandaag moesten wij uitwijken naar een plan B: een gestructureerde digitale bijeenkomst waar ruim 100 omwonenden, andere inwoners van de gemeente en overige geïnteresseerden aan deelnamen. De deelnemers werden welkom geheten door wethouder Rouwendal. Daarna vond een uitgebreid vraaggesprek plaats met panelleden van de gemeente en van Schakenbosch BV. Ook de deelnemers konden tussendoor schriftelijk vragen stellen aan de panelleden, die vervolgens door de gespreksleider gesteld werden aan het panel. Via een live online enquête werd opgehaald hoe de deelnemers Schakenbosch nu en in de toekomst graag zien en hoe ze denken over het plan en onderwerpen zoals groen, woningbouw en verkeer.

Constructieve gesprekken

We zijn blij dat we na een periode van radiostilte weer in gesprek zijn geweest met belanghebbenden en geïnteresseerden. Wij zijn van mening dat er een mooi plan ligt met respect voor cultuurhistorie en natuur. Een plan waarmee we een bijdrage leveren aan de woningnood in Leidschendam-Voorburg, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van Schakenbosch. Ja, er zijn kritische kanttekeningen geplaatst door een aantal belanghebbenden en daar gaan we zorgvuldig mee om. De informatiebijeenkomst van 24 oktober laat echter een genuanceerd beeld zien. Kritiek en enthousiasme liggen dichter bij elkaar dan het schijnt. Alle betrokkenen delen de waarden: groen, openbaar, rustig en duurzaam. Wij staan als Schakenbosch volledig achter deze waarden die de ankerpunten van ons plan vormen.

Vervolgtraject

De resultaten van de digitale bijeenkomst en de ronde tafelgesprekken die hebben plaatsgevonden met direct betrokkenen gaan we de komende weken verwerken en analyseren. De wens om duidelijk en proactief te informeren nemen wij ter harte. Wij zullen de komende periode de website www.voorlei.nl van nieuwe informatie voorzien. Het aangepaste bestemmingsplan komt begin 2021 in de gemeenteraad. We kijken uit er naar uit!

Bijeenkomst terugkijken

Was u niet in staat bij de bijeenkomst te zijn en wilt u deze graag terugkijken? Dat kan via deze link. Alle vragen die door deelnemers tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, zijn schriftelijk beantwoord en kunt u hier vinden. De resultaten van de live enquête kunt u hier bekijken.

up