Meer betaalbare woningen en openbaar groen op Voorlei

Herziening bestemmingplan goedgekeurd door College van B&W

Leidschendam, 14 januari 2020 –   Het College van B&W heeft het herziene bestemmingsplan voor het toekomstige Landgoed Voorlei goedgekeurd. Gemeente Leidschendam-Voorburg en projectontwikkelaar Schakenbosch BV hebben hiervoor aanvullende afspraken gemaakt. De afspraken gaan onder andere over het percentage betaalbare woningen, zorg en maatschappelijke functies en de toegankelijkheid van het park.

De aanvullende afspraken op het bestemmingsplan zijn een uitwerking van het aangenomen raadsamendement van juli 2020 en het extra participatietraject dat in oktober plaatsvond. Er is onder meer afgesproken dat minimaal 15%, van het totaal aantal woningen in het goedkope en middeldure segment zullen vallen. Een derde deel daarvan wordt sociale huur of koop. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens om ook woningen voor lagere inkomens te realiseren. Alle appartementen in het plan worden bovendien levensloopbestendig gemaakt.

Zorg

In samenwerking met ouderenzorgorganisatie Cardia komt er een verpleeghuis met in ieder geval achtenveertig zorgplaatsen voor zorgbehoevende ouderen. Daarnaast komt er een eerstelijns zorgcentrum, dat haar plek zal vinden in de monumentale kerk op het Landgoed. Zorg is daarmee ook in de toekomst één van de pijlers van het landgoed (dat voorheen dienstdeed als GGZ instelling).

Publieke buitenruimte

Het terrein is op dit moment private eigendom en dat wordt opengesteld voor de omgeving. Overeengekomen is dat de openbare ruimte in de toekomst zal worden overgedragen aan de Gemeente. Daarmee wordt bijna driekwart van het gebied officieel openbaar. Voor de overdracht zal Schakenbosch BV het terrein voor een groot deel transformeren tot een hoogwaardig park, waarbij ernaar wordt gestreefd om zoveel mogelijk bestaande bomen te handhaven. Waar kap noodzakelijk is worden de gekapte bomen tenminste in een verhouding van één op één herplant. Ook het verplaatsen van gezonde bomen wordt onderzocht.

Erfgoed en cultuurhistorie

Door deze overeenkomst blijven diverse historische gebouwen op het terrein bewaard voor het nageslacht en worden tot woning of zorg herbestemd. De groene kwaliteiten van het terrein blijven behouden. Schakenbosch wordt de  groene schakel tussen stad en land. Een bijzondere woonlocatie in groene setting aan de rand van Leidschendam.

Landgoed Voorlei wordt ontwikkeld door Schakenbosch BV, een samenwerking tussen MeyerBergman Erfgoed Groep en Kondor Wessels Projecten. Maya Meijer, mede-eigenaar van MeyerBergman Erfgoed Groep is blij met de overeenkomst die er nu ligt:  

Na de afwijzing van het bestemmingsplan in juni 2020 zijn er veel gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen. Het aangepaste bestemmingsplan en de overeenkomst die er nu ligt is daar denk ik een goed uitkomst van, waarbij we niet alleen mooie woningen bouwen voor verschillende doelgroepen, maar ook een prachtig park realiseren voor de gemeenschap en een goede sociale en zorgfuncties een plek krijgen.”