Ontwikkeling Landgoed Voorlei gaat van start

De ontwikkeling van Landgoed Voorlei gaat de komende maanden langzaamaan van start. Inmiddels buigt men zich over de verdere voorbereidingen die worden getroffen om realisatie mogelijk te maken, waaronder een onlangs aangevraagd kapvergunning. Eerder dit voorjaar werd reeds het bestemmingsplan goedgekeurd.

Landgoed Voorlei, beter bekend als Schakenbosch, ligt in de historische landgoederenzone. Een bosrijk gebied tussen de Vliet en de duinrand waar welgestelden in de 17e en 18e eeuw hun buitenplaatsen hadden. De ideeën voor Landgoed Voorlei zijn geïnspireerd op deze Hollandse landschapsarchitectuur. Naast ruimte voor (extra) groen en herstel van enkele bestaande, monumentale gebouwen op het terrein is er in het plan ook ruimte voor nieuwbouw.

Unieke plek

,,Zo ontstaat een mooie combinatie van erfgoed met nieuwe architectuur op een plek waar de natuur de overhand behoudt”, aldus projectmanager Arjen Mulder van de ontwikkelcombinatie Borghese Real Estate en Kondor Wessels Projecten. ,,Op Landgoed Voorlei woon je straks middenin het groen, tussen bloemenvelden, boomgaarden, moestuinen en fruittuinen. Echt een unieke plek in de regio Den Haag.”

Maar voor het zover is, moet er eerst nog het nodige gebeuren. Denk aan archeologisch onderzoek en aanpassing van het bestaande groen om ruimte te maken voor nieuwe watertjes en wegen en de toekomstige bebouwing. In dit kader is daarom onlangs een tweede kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

‘Bestaand groen maakt ruimte voor nieuw groen’

In deze aanvraag zitten alle bomen die gekapt dan wel verplaatst moeten worden. Bestaand groen maakt daarbij ruimte voor nieuw groen. Voor elke te kappen boom zal minimaal één nieuwe boom worden geplant. Over het algemeen bomen van een betere kwaliteit en een langere levensduur.

Ontwikkeling Landgoed Voorlei gaat van start

Gefaseerde aanpak

De groenbeleving van het gebied is een van dé belangrijkste waarden van het project. Ook tijdens de bouw. Het plan is daarom om de bomen niet in één keer te kappen, maar stapsgewijs – vooruitlopend op de beoogde bouwvolgorde. Hetzelfde geldt voor de herplant, welke eveneens in een paar fases zal plaatsvinden.

De ontwikkelcombinatie verwacht hiermee te starten rond de aanstaande jaarwisseling. Mulder: ,,Door de gefaseerde aanpak blijft de overlast beperkt en de groene ervaring van het park steeds zoveel mogelijk behouden. Vanzelfsprekend houden wij in onze werkzaamheden rekening met het broedseizoen.”

‘Landgoed Voorlei blijft ook in de toekomst voor iedereen vrij toegankelijk’

De projectmanager realiseert zich tevens dat Schakenbosch een populaire plek is bij veel wandelaars en recreanten. ,,We streven er dan ook naar om de overlast van noodzakelijke werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken en de toegankelijkheid – waar mogelijk – te handhaven.”

Zodra Landgoed Voorlei gereed is, wordt het groen overgedragen aan de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarmee wordt zo’n driekwart van het gebied officieel openbare ruimte, waardoor het ook in de toekomst vrij toegankelijk blijft.

Alvast een kijkje in de toekomst?

Binnenkort is het idee om een QR-route uit te zetten, zodat geïnteresseerden alvast een wandeling door het toekomstige Landgoed Voorlei kunnen maken. We houden je vanzelfsprekend op de hoogte. 

up