Uitkomsten Ronde Tafelgesprekken

Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg organiseerden wij een extra participatieronde. We spraken met direct belanghebbenden én andere geïnteresseerden tijdens twee zogenaamde ‘Ronde Tafels’. Over de zorgen en bovenal wensen die leven ten aanzien van de ontwikkeling van het Landgoed. Een onafhankelijke voorzitter begeleidde de Ronde Tafel gesprekken en de belangrijkste uitkomsten staan in dit verslag.

De meeste zorgen die mensen benoemen, gaan over de mogelijke milieueffecten van de nieuwbouw, het behoud van groen én over de vraag of het landgoed openbaar blijft. De wensen die bewoners meenamen, gaan vooral over de ruimte die het park straks moet geven aan een diverse groep nieuwe bewoners. Van ouderen tot alleenstaanden, gezinnen tot jonge starters, Schakenbosch moet een inclusieve plek worden. Ook hechten deelnemers aan de maatschappelijke- en zorgfunctie als onderdeel van de plannen. Het is duidelijk dat niet iedereen tevreden terugblikt op de manier waarop het onderdeel ‘participatie’ in de voorbije jaren vorm kreeg. Wij zeggen toe, en daar mag u ons aan houden, hier de komende maanden extra aandacht te geven.

Het is ons streven om in de aan te passen plannen voor ontwikkeling van Schakenbosch, waar mogelijk en in samenwerking met de gemeente, tegemoet te komen aan de wensen die deelnemers kenbaar maakten. Het lukt waarschijnlijk niet om het voor iedereen goed te doen, maar onze inzet is om er iets moois van te maken voor zoveel mogelijk mensen. Waarschijnlijk worden de resultaten van deze puzzel begin 2021 weer voorgelegd aan de gemeenteraad.


up