Het plan

Toekomstbestendig wonen, geïnspireerd op de rijke historie

In het oorspronkelijke karakter van landgoederen en buitenplaatsen, valt een brede waaier van kenmerken samen. Voedselproductie, bijvoorbeeld, maar ook recreatie, natuur, wonen en werken. Landgoed Voorlei is op die historische rijkdom geïnspireerd.

Aandacht voor zorg en ontmoeting

Verspreid over het uitgestrekte park komen negen verschillende deelgebieden. Exclusieve woningen en appartementen, woningen voor het middensegment en sociale koop- of huurwoningen. Of u nou kiest voor Huizen aan de Vijver, De Boomgaard of De Pauwentuin; grote waterpartijen, statige bomenrijen en meanderende wandelpaden door de natuur zijn overal dichtbij. Landgoed Voorlei integreert duurzaam wonen, kleinschalige horeca, aandacht voor zorg én ontmoeting tussen bewoner en omwonenden.

325 woningen voor verschillende doelgroepen

In totaal komen er 325 eigentijdse, heel verschillende woningen voor gezinnen en alleenstaanden, jongere starters en senioren, grote en kleinere portemonnees. Ongeveer acht procent van de totale grondoppervlakte van het Landgoed, zal uiteindelijk bebouwd zijn. Ruim negentig procent blijft behouden voor bomen, bloemen, beestjes en vijvers.

Hart voor het erfgoed

Niet alle woningen en appartementen zijn nieuwbouw. Oude gebouwen met een belangrijke architectonische en cultureel historische waarde, krijgen in het nieuwe plan een tweede leven. Waar mogelijk worden die gebouwen verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt.

Eenheid in verscheidenheid met kwalitatieve architectuur

Op andere plekken op het Landgoed verschijnen moderne nieuwbouwwoningen die qua ontwerp allemaal dienstbaar zijn aan de esthetiek van het totale park. ‘Eenheid in verscheidenheid’ luidt het motto waarmee in totaal zeven verschillende architectenbureaus, ondersteund door erfgoedspecialisten en landschapsarchitecten, werken aan het nieuwe Landgoed Voorlei. Het resultaat is een geslaagde symbiose tussen landschap en architectuur.

Diversiteit in groen met wandelroutes, hofjes en moestuinen

Wie via de statige hoofdentree aan de kant van de Vliet het Landgoed binnen wandelt, kan de door hoge bomen omlijste laan volgen in de richting van de verschillende woongebieden. De intieme en gevarieerde woonvormen op het park, zijn voor bewoners en recreanten via wandelroutes met elkaar verbonden. Van verstilde hofjes met moestuinen tot prachtige uitzichten over het water: wonen op Landgoed Voorlei is wonen in een groene oase midden in de drukke Randstad.

Ontdek de deelgebieden