Groen

Een toegankelijk landgoed voor bewoners en bezoekers

Een landgoed is er niet om gebruikt te worden, maar om zorg voor te dragen. Dat was vroeger de ongeschreven regel waar eigenaren van een landgoed naar leefden. Een ongeschreven, maar inspirerende wet die ook in de nieuwe ambities, leidend is.

Een groen, historisch landgoed voor zorg en welzijn

Ruim tachtig jaar geleden werd een kazerneachtig complex voor de stichting ‘Hulp en Heil’ opgericht in de toenmalige buitengebieden van Leidschendam. Geheel volgens de toen in zwang zijnde principes met een strenge, sobere maar niet onaardige architectuur. De omliggende gronden werden gebruikt voor dagbesteding; er werden nutstuinen aangelegd en een aanzienlijk kassencomplex waar bewoners in konden werken. Het was een op zichzelf gerichte wereld midden tussen de weiden lag en waar ook veel van het personeel woonachtig was. In de loop van de jaren werden steeds meer gebouwen toegevoegd op het terrein en verdween de strakke gebouwstructuur wat op de achtergrond, alhoewel de centrale as duidelijk herkenbaar bleef. De twee oude boerderijen op het terrein verdwenen in de loop van de jaren en uiteindelijk werden begin deze eeuw ook grote delen van het oorspronkelijke complex gesloopt. Wat overbleef was een groene ‘contramal’ van de ooit bestaande complexen met enkele resterende gebouwen.

Een afwisselende omgeving met hofjes en moestuinen

In de nieuwe plannen voor Landgoed Voorlei maakt West 8 gebruik van deze waardevolle groene contouren om een ‘nieuw verhaal’ over het gebied te leggen; het ligt immers in de landgoederenzone langs de Vliet. Derhalve heeft West 8 ervoor gekozen om van het terrein een modern landgoed te maken. Een concept dat naadloos aansluit op de ooit gekozen symmetrische aanleg van het oorspronkelijke gebouwencomplex. Dit concept is een passende drager van de nieuw te bouwen of renoveren woningen. Er komen statige bomenlanen en Lindecarrés, zoals veel mensen die kennen van de Maliebaan in Utrecht of het Lange Voorhout in Den Haag, en langs die laan liggen ruime gazons of juist verstilde binnenhofjes met moestuinen en is het op mooie zomerdagen goed toeven aan de kant van het water.

Ecologische diversiteit is leidend

Vanzelfsprekend zijn behoud van en respect voor de ecologische diversiteit leidend. West 8 borgt deze waarden samen met Boomtotaalzorg, expert op het gebied van bomen. Er zijn maar liefst achtenzeventig verschillende boomsoorten op het terrein geteld en al die soorten blijven behouden. Zoals ook het gemeenschappelijk gebruik van het Landgoed behouden blijft.

Onze experts over het plan

Het verhaal van het Landgoed door landschapsontwerper Edzo Bindels
Maarten Debruyne, expert van Boomtotaalzorg, over de bomen op Voorlei

Ontdek de andere thema’s