Zorg

Samen gezond op Landgoed Voorlei

Van de vroegere Stichting Hulp en Heil, die mensen met psychische problemen op het terrein behandelde, tot de latere GGZ-zorginstellingen die er nog steeds zijn gevestigd; het landgoed heeft vele decennia een zorgfunctie gehad.

Verpleeghuis en eerstelijnszorgcentrum

Zorg is ook in de toekomst één van de pijlers van het landgoed. In samenwerking met ouderenzorgorganisatie Cardia komen er een verpleeghuis voor achtenveertig zorgbehoevende ouderen én een eerstelijns zorgcentrum, dat haar plek zal vinden in de monumentale kerk op het Landgoed.

Trefpunt voor de buurt

De kerk is van oudsher een plek van ontmoeting. In het oorspronkelijke voorportaal komt een dag-horeca voorziening waar bezoekers en bewoners in de toekomst samen kunnen genieten van een kop koffie of thee. In de combinatie van horeca enerzijds en het zorgcentrum anderzijds, wordt de traditionele functie van de kerk als trefpunt, verankerd.

Gezond ouder worden

Het zorgaanbod wordt door Cardia vormgegeven met ‘gezond ouder worden’ als belangrijkste motto. Verschillende zorgpartijen organiseren hier straks in nauwe samenwerking een breed zorgaanbod. Voor bewoners en omwonenden zijn de fysiotherapeut, de huisarts en andere Eerstelijns zorgaanbieders in de toekomst onder hetzelfde monumentale dak, samengebracht.

Ontdek de andere thema’s