Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden op deze vragen. Als je vraag er niet staat, neem dan gerust contact met ons op. Of bezoek de Sales Lounge op Landgoed Voorlei aan de Veursestraatweg 185 in Leidschendam. Elke donderdag van 16.00 - 18.00 uur is het vrije inloop. En elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Ook kun je uiteraard contact opnemen met het makelaarsteam

Woningbouwinteresse

Er is een makelaarsteam van drie makelaars geselecteerd: Christie's Real Estate, WVK Makelaars en Frisia Makelaars. Neem vrijblijvend contact op met de makelaars (klikbaar naar de contactpagina)

In het Carré is op de eerste verdieping de Sales Lounge. Je kunt daar op donderdag van 16.00 - 18.00 vrijblijvend langskomen. De makelaars staan voor je klaar om alle vragen te beantwoorden. Ook  staat daar de maquette van Landgoed Voorlei.

Op dit moment lopen de gesprekken met aannemers over de eerste drie deelplannen (Lint/Boomgaard/Vlietzicht). Zodra er overeenstemming is bereikt, maken we per deelplan de aannemer bekend. De selectie van de aannemers voor de overige deelplannen volgt nog.

De eerste drie deelplannen zijn grondgebonden koopwoningen. In de daaropvolgende deelplannen komen, naast grondgebonden woningen, ook appartementen. Kijk voor de meest recente informatie over prijzen op (url toevoegen naar aanbod)

De projectnotaris is Buren uit Den Haag

Zeker is dat er appartementen komen in de deelplannen Duivenhof, Huizen aan de Vijver, Pauwentuin en het Carré. Naar verwachting duurt het nog een jaar voordat er meer bekend is over de verkoop van de eerste appartementen.

Ja, alle woningen zullen onder een waarborgcertificaat gebouwd worden

Zodra er voldaan is aan de opschortende voorwaarden die per deelgebied van toepassing kunnen zijn. Het Makelaarsteam kan u hier verder informeren wanneer het desbetreffende groengebied in verkoop is.

Toelichten kun je vinden in de procesbeschrijving maar dit betreffen een koopovereenkomst en aanneemovereenkomst.

Woningen

De architect van Vlietzicht is Braaksma en Roos. In Vlietzicht komen 28 grondgebonden woningen en variëren in oppervlakte van circa 128m2 tot 195 m2. De verkoop van de woningen in Vlietzicht start eind Q2 2023. De start bouw staat gepland in 2024.

EVE architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van 46 grondgebonden woningen Hier komen verschillende type woningen: vrijstaande en  halfvrijstaande villa's, rijwoningen en geschakelde woningen.

Alle appartementen zijn levensloopbestendig. Er is grote interesse in gelijkvloers wonen op de begane grond met een tuin. In de verdere planontwikkeling gaan we deze wensen toetsen op haalbaarheid.

Ja, de woningen zullen op eigen grond worden gerealiseerd. Er is geen sprake van erfpacht

Er zijn grondgebonden woningen met een prive buitenruimtes/tuinen en woningen met een gemeenschappelijk tuin.

Op Landgoed Voorlei worden circa 325 woningen verdeeld over 9 groengebieden gebouwd.

Afhankelijk van doorloopsnelheden deelprojecten ca 3 jaar. Tussentijds worden deelgebieden al woonrijp gemaakt zodat overlast voor nieuwe bewoners tot een mimumum beperkt wordt

De woningen worden voorzien van sanitair en tegelwerk maar zonder keuken.

Alle woningen zullen voldoen aan de gestelde BENG eis. Het verder verduurzamen van de woning door het energieneutraal te maken of zelfs Nul-op-de-Meter te maken is via het meerwerktraject mogelijk. Vraag bij het makelaarsteam naar de mogelijkheden per woning.

Ja de woningen in Het Lint en De Boomgaard zullen voorzien worden van vloerverwarming en vloerkoeling.

Ja, het bouwplan moet voldoen aan specifieke regels die het landgoed Voorlei tot 1 geheel maken. Deze zijn  (oa) vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.Uiteraard ziet hier voldoende ruimte in om uw eigen droom te kunnen realiseren. Deze regels kunnen toegeicht worden door het verkoopteam

Bij sommige deelgebieden is sprake van een VvE. Deze zal opgericht worden en vervolgens overgedragen aan de zittende bewoners. Het is advies is om het eerste jaar te zorgen voor een beheerder.

Deze zullen als optie aangeboden worden

Toegankelijkheid

De bewoners kunnen op privé-terrein parkeren of op VvE-terrein. Voor bezoekers zijn er openbare parkeerplekken.

Noorthey wordt via Landgoed Voorlei ontsloten, via de entree aan de Veursestraatweg over het terrein van Voorlei.

Er komt geen hek. De bestaand bosschage blijft gehandhaafd.

De beide instellingen GGZ Schakenbosch en GGZ Rivierduinen zullen blijven waar ze nu zitten, aan de randen van het terrein.

Nee, in beginsel blijft de huidige lijnvoering van het OV ongewijzigd.

Alle wegen zullen een 30km profiel krijgen waarbij fietsen duidelijk prioriteit hebben. Door middel van een bijzonder straatprofiel wordt autoverkeer tot lage snelheid verleid.

Alle woningen voldoen aan het bouwbesluit en zijn hiermee rolstoeltoegankelijk. In het straatprofiel zijn er geen trottoirbanden en hoogteverschillen, wat ook erg prettig is voor invaliden in rolstoel of met rollator.

Landgoed/Park

De groene uitstraling is een grote kwaliteit van Landgoed Voorlei en dus heel belangrijk. Samen met de landschapsarchitect en de gemeente is zorgvuldig gekeken naar de groenstructuur en de verhouding tussen privé en openbaar gebied. Onder aan dit document kun je kaarten downloaden waarop je kunt zien hoe groen Landgoed Voorlei is

Ja, omdat bomen en planten tijd nodig hebben om te groeien, is er direct een begin gemaakt met het herplanten. Bijvoorbeeld het entreebos aan de rechterkant van de entree, maar ook de bomen aan de Frekeweg langs het fietspad en de bomen langs het boezemwater aan de oostzijde van het gebied.

Er wordt zeker voorzien in bankjes en wellicht ook een enkele picknick tafel

De boomgaard wordt onderdeel van een mandelig gebied dat eigendom is van de aangelegen woningen. De intentie is het gebied wel toegankelijk te maken voor voetgangers.

Momenteel is er geen losloopgebied op het terrein; alle honden dienen te zijn aangelijnd. Er wordt onderzocht of er een losloopzone aangewezen kan worden in de toekomst.

Ja, er wordt een verbetering in de waterstructuur op het terrein aangebracht; de stagenerende waterpoel achterop het terrein wordt gedempt en vervangen door een gezond watersysteem met doorstroming.

Werkzaamheden

Alle woningen worden aangesloten op het openbare netwerk van water en elektra. Volgens de huidige wetgeving krijgen woningen niet langer een gasaansluiting.

Start bouw staat gepland in 2024

Duurzaamheid

Er kan gebruik worden gemaakt van deelfietsen en deelauto's.

Je kunt de informatie vinden op deze pagina

Ja, het uitgangspunt is gasloze gebouwen met toepassing van warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem

In basis zullen de woningen een energielabel A+++ hebben.

Alle woningen zullen voldoen aan de gestelde BENG eis. Het verder verduurzamen van de woning door het energieneutraal te maken of zelfs Nul-op-de-Meter te maken is via het meerwerktraject mogelijk. Vraag bij het makelaarsteam naar de mogelijkheden per woning.

Ja, alle woningen zullen worden voorzien van een warmtepompsysteem met een gesloten bron onder de woning.

Divers

Er zijn nog geen zorgpartijen geselecteerd

Nee, er wordt niet voorzien in detailhandel op Landgoed Voorlei; dit is bestemmings-technisch ook niet mogelijk. Het centrum van Leidschendam met alle winkelfaciliteiten is op 5 minuten afstand.

Op de website vind je alle informatie betreffende Landgoed Voorlei. Informatie over de 9 verschillende groengebieden en ook de interactieve woningzoeker waarin je alle informatie op bouwnummerniveau terugvindt. Van impressies tot plattegronden, alle informatie over jouw droomwoning op Landgoed Voorlei. Op de website kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent van de ontwikkelingen op Landgoed Voorlei.

De QR-route geeft je een doorkijkje in de toekomst op Landgoed Voorlei. De QR-route groeit mee met de plannen en krijgt telkens een update zodra er meer nieuwe informatie bekend is.

Er wordt uitgegaan van meerdere doelgroepen voor Landgoed Voorlei; zowel senioren als starters en zowel kleine huishoudens als gezinnen kunnen op Landgoed Voorlei terecht. Er komt een divers woningaanbod voor een diverse doelgroep.

In het rechter huisje is een transformator aanwezig voor de elektriciteit die gehandhaafd blijft. Het linker huisje staat leeg. Er zijn al diverse ideeën voor een toekomstige functie aangedragen.

Er wordt niet voorzien dat er kinderopvang in Landgoed Voorlei komt, alhoewel het bestemmingstechnisch wel mogelijk is. (In de regel vestigt kinderopvang zich in de directe nabijheid van basisonderwijs)

Nee, in beginsel blijft de huidige lijnvoering van het OV ongewijzigd.

De voormalige 'Hulp en Heilkerk' is een gemeentemonument en wordt herbestemd voor zorg- en maatschappelijk gebruik. Er komt een eerstelijns zorgcentrum. In de voorruimte komt dag-horeca.

De onderhoudsnorm voor Landgoed Voorlei wordt gelijk aan die van alle parken in de gemeente. Met de aanleg wordt rekening gehouden met de onderhoudsnorm zodat het park ook in de toekomst de uitstraling zal behouden die wordt aangelegd.

Landgoed Voorlei is een planconcept waarin een ruime groene parkaanleg samengaat met de lage dichtheid wonen. De verwachting is dat er een prettige rustige sfeer in Landgoed Voorlei zal heersen, vergelijkbaar met de huidige sfeer.

Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden, deze worden gefaseerd uitgevoerd. De prognose van de start bouw is 1e helft van 2024.

Ja, het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl De omgevingsvergunning wordt nog aangevraagd, waarvoor de gebruikelijke procedure geldt.

Procedure & Communicatie

Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief en de social mediakanalen blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Landgoed Voorlei.